Knooppunt

Knooppuntwerking

Het Kumtichcomité wil van Kumtich een warme, zorgzame buurt maken, een ‘woonzorgzone’ waar voor iedereen gezorgd wordt, waar iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft, waar iedereen het goed heeft. Om dat te realiseren hebben we een burenhulpnetwerk opgezet, Buren voor Buren, maar bereiden we ook al een zorgknooppunt voor.

Wat?
Doel
Doelgroep
Activiteiten en diensten
Waar?
Kalender
Contact

Wat?

“Een woonzorgzone is een wijk, gemeente of deelgemeente die het welzijn van de bewoners bevordert, zodat iedereen – ook ouderen en zorgbehoevenden – zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, die een zorgknooppunt heeft waar bewoners terecht kunnen met hun zorgvragen en waar ze de zorg en hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben, die toegankelijk is voor iedereen, met straten en pleinen zonder obstakels, en met voldoende woningen en voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen.”
(www.kenniscentrumwwz.be/lexicon/woonzorgzone)

Het hart van een woonzorgzone is een zorgknooppunt, aanleunend bij ‘residentiële’ zorgvoorzieningen (meestal woonzorgcentra) en een lokaal dienstencentrum. Daar moeten de omwonenden terecht kunnen voor informatie en advies, sociaal contact in een permanent ontmoetingscentrum, vormingsmomenten, sociaal restaurant, allerlei hulp (medisch, hygiënisch, praktisch), een verkooppunt en diensten zoals kapper, manicure, pedicure, wassalon.

Toekomstmuziek voor Kumtich?
Ja, maar het fundament is al gelegd. Er zijn al twee overeenkomsten getekend met de stad Tienen.
Klik hier voor meer informatie over het fundament.

Doel

We willen door regelmatige activiteiten en een beperkt dienstenaanbod al de basis leggen voor een levendig centrum, waar op den duur iedereen alle dagen terecht kan voor sociaal contact, informatie, ontspanning, beweging.
Mensen verbinden. Ervoor zorgen dat iedereen zonder uitzondering in het dorp terecht kan voor sociale warmte. Zorgen dat de leeftijdsgroepen elkaar beter leren kennen (bijvoorbeeld door activiteiten van kinderen in het Keienhof). Ervoor zorgen dat de bewoners van het Keienhof en Groenhof meer in contact komen met de andere dorpsbewoners (bijvoorbeeld door gezamenlijke activiteiten).

Doelgroep

Iedereen die nood heeft aan meer sociaal contact, informatie, ontspanning, beweging… In de eerste plaats zijn dat senioren, maar ook anderen zijn uitdrukkelijk meer dan welkom.
Zowel externen (dorpsbewoners) als internen (residenten Keienhof en Groenhof).

Activiteiten en diensten

Op 6 december 2019 had het Kumtichcomité al overlegd met geïnteresseerde omwonende Kumtichnaren en onder meer daaruit is een lijst ontstaan van concrete activiteiten die we kunnen programmeren.
Klik hier voor de suggestielijst
Suggesties altijd welkom!

  • Daarnaast zijn er de activiteiten die het Keienhof zelf al organiseert en waar ook omwonenden welkom zijn:
  • Maandag: samen bakken met vrijwilliger Fred
  • Dinsdag: bingo, knutselen (in november o.m. kerstkaarten maken)
  • Woensdag: katholieke eredienst
  • Donderdag: breien
  • Vrijdag: een keer per maand een optreden
  • Alle dagen: kleuren, kranten lezen (de kranten liggen in de bar).

Diensten
Het Loket 65+ van het OCMW zal vier keer per jaar een zitdag komen houden, zodat onze senioren of hun familieleden zich niet naar het centrum hoeven te verplaatsen om informatie te krijgen over bijvoorbeeld tegemoetkomingen (mantelzorgpremie), diensten voor senioren, nazorg bij overlijden.

Waar?

Afhankelijk van de aard van de activiteit en het verwachte aantal deelnemers afwisselend in de ontspanningszaal van het Groenhof en de feestzaal van het Keienhof.

Kalender

Wordt bekend gemaakt zodra we veilig kunnen opstarten.

Contact

Bent u geïnteresseerd? Hebt u ideeën? Wil u meewerken?
Vul dan het onderstaande formulier in of bel ons op 0468/11.06.48.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.