Ruimtelijke ordening

Wat doet de werkgroep Ruimtelijke ordening van het Kumtichcomité?

De werkgroep ruimtelijke ordening verzamelt suggesties en doet zelf voorstellen aan de stedelijke overheid voor een betere benutting van de leefruimte.

Onze speerpunten zijn:

• Het verwilderde en ontsierende terrein waar vroeger Hulsfrai gevestigd was, op de hoek van Sint-Gillisplein en Sint-Barbarastraat.
• Het voetbalplein (en kantine) van de voormalige Eva’s in de Sint-Barbarastraat. Dat ligt ook te verkommeren, maar zou een prachtig sport-en-recreatiedomeintje kunnen worden. Ideaal voor de kinderen en de jeugd, met een ‘groene’ parking om het Sint-Gillisplein te ontlasten.
• Het gebouw waar nu de Centrumzalen zijn. Achter die zalen is er nog een deel van het voormalige schoolgebouwtje dat we kennen van de verkiezingen. Zou dat gedeelte niet benut kunnen worden voor de jeugd (lokaal?), kinderen (vakantiewerking?) of voor zorgdoeleinden?
Momenteel verzamelen we vooral informatie.

Suggesties?

Alle suggesties en voorstellen in verband met ruimtelijke ordening zijn welkom bij de coördinator via mail: chris.francois@yahoo.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.