Ruimtelijke ordening

Wat doet de werkgroep Ruimtelijke ordening van het Kumtichcomité?

De werkgroep ruimtelijke ordening verzamelt suggesties en doet zelf voorstellen aan de stedelijke overheid voor een betere benutting van de leefruimte. Ze helpt mee aan het onderhoud van het buurtpark.

Wat we al konden realiseren:

We wezen de Stad Tienen op de nood aan een buurtpark. Het voetbalplein (en de kantine) van de voormalige Eva’s in de Sint-Barbarastraat lag te verkommeren en werd, dankzij de goede zorgen van de Stad Tienen een prachtig sport-en-recreatiedomeintje, met bankjes, aanplantingen, een voetbalveldje, een mountainbike-parcours, een petanquebaan, een openluchtklas, enz…
Het Kumtich-comité ondersteunt de stad in het beheer en de verdere ontwikkeling.
Het is, in afwachting van een nieuwe bestemming, een gezellige ontmoetingsplaats voor én door de Kumtichnaren.

Wat we nog willen aanpakken:

  • Het verwilderde en ontsierende terrein waar vroeger Hulsfrai gevestigd was, op de hoek van Sint-Gillisplein en Sint-Barbarastraat.
  • Het gebouw waar nu de Centrumzalen zijn. Achter die zalen is er nog een deel van het voormalige schoolgebouwtje dat we kennen van de verkiezingen. Zou dat gedeelte niet benut kunnen worden voor de jeugd (lokaal?), kinderen (vakantiewerking?) of voor zorgdoeleinden?
Suggesties?

Alle suggesties en voorstellen in verband met ruimtelijke ordening zijn welkom bij de coördinator via mail: chris.francois@yahoo.com of via ons contactformulier

Comments are closed.