Buren voor Buren

Buren voor Buren logo

Het Kumtichcomité wil van Kumtich een warme, zorgzame buurt maken, waar voor iedereen gezorgd wordt, waar iedereen de hulp en aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft, waar iedereen het goed heeft. Om dat te realiseren zijn we gestart met onze Buren voor Buren. Dat was eerst louter een burenhulpwerking, maar gaandeweg zijn daar andere activiteiten aan toegevoegd. In samenwerking met tal van lokale en bovenlokale organisaties proberen we de werking van Buren voor Buren uit te breiden tot heel Tienen. Klik hier voor meer info over Buren voor Buren Tienen

Burenhulp
Knooppuntwerking
Huiswerkbegeleiding
Taalduo’s
Samen koken
Kinderparlement
Inzamelacties

Het lukte ons maar niet om contacten te leggen in België. Buren voor Buren is voor ons de brug naar de andere cultuur.

(Ihsan, 24 jaar)

Burenhulp

Voor wie?
Waarvoor?
Voorwaarden?
Hoe?
Achtergronden

Voor wie?

Burenhulporganisaties zijn er in de eerste plaats voor kwetsbare groepen: ouderen, mensen met (al dan niet tijdelijke) fysieke of psychische problemen of beperkingen, anderstalige nieuwkomers, vereenzaamde mensen, mensen met een armoedeproblematiek…
Maar we willen iedereen helpen die daar nood aan heeft en op niemand anders een beroep kan doen. Ook als die situatie tijdelijk is: u wordt onverwacht ziek, uw mantelzorger wil er even een dagje tussenuit, uw partner moet naar het ziekenhuis…

Iets kunnen betekenen in de kleine dingen voor mijn buren geeft me als mens een grote voldoening en het is ook gewoon tof om nieuwe sociale contacten te leggen.

(Heidi, 49 jaar)

Waarvoor?

U kunt hulp vragen voor eenmalige kleine klussen, een boodschap, hulp bij het invullen van formulieren… Maar het kan ook gaan om terugkerende diensten of contacten: regelmatig een gezellige babbel voor wie vaak alleen is, hulp bij huiswerk, conversatie voor anderstaligen…
Meer voorbeelden van hulpvragen:

Praktische hulp:

 • Kleine klussen: kadertje ophangen, lamp vervangen, eenvoudige reparaties uitvoeren, de tuin aanharken, fruit plukken, sneeuw ruimen…
 • Boodschappen doen, brieven posten, ergens iets afhalen (bij apotheker bijvoorbeeld), of brengen (glas naar de glascontainer bijvoorbeeld)…
 • Administratie: hulp of uitleg bij het invullen van formulieren, het beantwoorden van brieven of mails…
 • Huishoudelijke hulp: maaltijd opwarmen, de was binnenhalen…
 • Hulp bij eenvoudige computer-, tablet-, gsm-probleempjes (bv. helpen bij online bestellen, een app installeren…)

Sociaal contact (gezelschap)
Geregeld wat babbelen, samen wandelen, samen naar een activiteit gaan, voorlezen uit de krant, spelletje spelen…

Taal & onderwijs
Uw Nederlands een beetje helpen oefenen, hulp bij huiswerk, voorlezen voor kinderen…

Vervoer
Daar zijn speciale diensten voor (taxi’s, openbaar vervoer, Minder Mobielen Centrale), maar als u echt in nood zit en geen andere oplossing hebt, en er zijn vrijwilligers beschikbaar die willen rijden, dan helpen we graag.

Informatie
En als wij u niet praktisch kunnen helpen, kunnen we u wel doorverwijzen of helpen zoeken naar hulp.

Luc de superbuur
Onze Superbuur Luc deed tot een paar jaar geleden per dag gemiddeld voor 32 mensen boodschappen, inclusief zaterdag en zondag! Een wereldrecord. Nu doet hij het rustiger aan met 20 boodschappen per dag. Nog altijd een wereldrecord.

Voorwaarden?

Onze diensten zijn gratis, maar we kunnen niet op álle hulpvragen ingaan. Het moet gaan om hulp die beperkt is in duur (hooguit enkele uren) en die niet aangeboden wordt door professionelen of overheidsdiensten. We gaan niet concurreren met tuinmannen, schoonmaakbedrijven, taxichauffeurs, enz.
Maar we stellen ons flexibel op. Als een vraag dringend is (noodgevallen) of als het duidelijk is dat cliënten bepaalde diensten zelf niet kunnen betalen, is het redelijk om eens een uitzondering te maken.

Hoe?

Kunnen we u helpen? Of kent u iemand die hulp nodig heeft?
Vul het onderstaande formulier in, of bel ons op 0468/11.06.48, of mail naar buren.kumtich@gmail.com.
Ook als u zelf wil meewerken aan Buren voor Buren als vrijwilliger, kunt u zich op die manier melden.

Knooppuntwerking

Het Kumtichcomité wil van Kumtich een warme, zorgzame buurt maken, een ‘woonzorgzone’ waar voor iedereen gezorgd wordt, waar iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft, waar iedereen het goed heeft. Om dat te realiseren hebben we een burenhulpnetwerk opgezet, Buren voor Buren, maar bereiden we ook al een zorgknooppunt voor.

foto Keienhof

Wat?
Doel
Doelgroep
Activiteiten en diensten
Waar?

Wat?

“Een woonzorgzone is een wijk, gemeente of deelgemeente die het welzijn van de bewoners bevordert, zodat iedereen – ook ouderen en zorgbehoevenden – zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, die een zorgknooppunt heeft waar bewoners terecht kunnen met hun zorgvragen en waar ze de zorg en hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben, die toegankelijk is voor iedereen, met straten en pleinen zonder obstakels, en met voldoende woningen en voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen.”
(www.kenniscentrumwwz.be/lexicon/woonzorgzone)

Het hart van een woonzorgzone is een zorgknooppunt, aanleunend bij ‘residentiële’ zorgvoorzieningen (meestal woonzorgcentra) en een lokaal dienstencentrum. Daar moeten de omwonenden terecht kunnen voor informatie en advies, sociaal contact in een permanent ontmoetingscentrum, vormingsmomenten, sociaal restaurant, allerlei hulp (medisch, hygiënisch, praktisch), een verkooppunt en diensten zoals kapper, manicure, pedicure, wassalon.

Toekomstmuziek voor Kumtich?
Ja, maar het fundament is al gelegd. Er zijn al twee overeenkomsten getekend met de stad Tienen.
Klik hier voor meer informatie over het fundament.

Doel

We willen door regelmatige activiteiten en een beperkt dienstenaanbod al de basis leggen voor een levendig centrum, waar op den duur iedereen alle dagen terecht kan voor sociaal contact, informatie, ontspanning, beweging.
Mensen verbinden. Ervoor zorgen dat iedereen zonder uitzondering in het dorp terecht kan voor sociale warmte. Zorgen dat de leeftijdsgroepen elkaar beter leren kennen (bijvoorbeeld door activiteiten van kinderen in het Keienhof). Ervoor zorgen dat de bewoners van het Keienhof en Groenhof meer in contact komen met de andere dorpsbewoners (bijvoorbeeld door gezamenlijke activiteiten).

Doelgroep

Iedereen die nood heeft aan meer sociaal contact, informatie, ontspanning, beweging… In de eerste plaats zijn dat senioren, maar ook anderen zijn uitdrukkelijk meer dan welkom.
Zowel externen (dorpsbewoners) als internen (residenten Keienhof en Groenhof).

Activiteiten en diensten

Eigen activiteiten

We hebben een paar keer samengezeten met geïnteresseerde dorpsgenoten en daaruit is een lijst ontstaan van concrete activiteiten die we zouden kunnen programmeren.
Klik hier voor de suggestielijst
Heb je zelf voorstellen? Altijd zeer welkom!

foto van activiteit keienhof

Activiteiten Keienhof

Het Keienhof organiseert een aantal activiteiten voor de eigen bewoners waar ook omwonenden welkom zijn:bingo, knutselen (in november o.m. kerstkaarten maken), katholieke eredienst op woensdag, samen breien, en nu en dan een optreden.

Activiteiten OKRA

Onze grootste doelgroep is die van de senioren. We werken dan ook  goed samen met de seniorenvereniging OKRA. Uiteraard zijn de OKRA-leden altijd welkom op onze activiteiten, maar wij kunnen ook deelnemen aan de OKRA-activiteiten.

Diensten

Het Loket 65+ van het OCMW zal drie keer per jaar een zitdag komen houden, zodat onze senioren of hun familieleden zich niet naar het centrum hoeven te verplaatsen om informatie te krijgen over onderwerpen die typisch zijn voor deze doelgroep: tegemoetkomingen (mantelzorgpremie), diensten voor senioren, nazorg bij overlijden, begeleiding dementie…

Waar?

Afhankelijk van de aard van de activiteit en het verwachte aantal deelnemers afwisselend in de ontspanningszaal van het Groenhof en de feestzaal van het Keienhof.

Huiswerkbegeleiding

Voor kinderen die het bijzonder moeilijk hebben op school organiseren we huiswerkbegeleiding in samenwerking met De Huiswerkbrug (initiatief van Begeleid Wonen vzw in Tienen) en de Kumtichse basisschool. Die laatste doet al bijzonder veel inspanningen om zwakkere leerlingen bij te spijkeren, maar voor wie toch nog meer nodig heeft, wordt een beroep gedaan op ons.

Hoe werkt het?
De vrijwilligers kunnen het hele jaar door terecht bij de coördinator van De Huiswerkbrug, bij de leerkracht en de zorgleerkracht van hun pupillen en bij de coördinator van Buren voor Buren. De basisschool houdt de vrijwilligers goed op de hoogte van de vorderingen, onder meer door hen uit te nodigen op oudercontacten.

De begeleiding is gratis, vindt minstens één keer per week plaats en gebeurt in principe bij de kinderen thuis, maar daarvan kan afgeweken worden.

Meer info? Klik hier.

foto huiswerkbegeleiding

Taalduo’s

Ook in landelijke gebieden in Vlaanderen wordt de bevolking snel internationaler. In Kumtich bijvoorbeeld woonden er in 1990 36 mensen van niet-Belgische herkomst, in 2020 393: 14.1 procent van de totale bevolking!
Het is in ieders belang dat de nieuwkomers zo vlug en zo goed mogelijk kunnen integreren en dat kan niet zonder hulp. Ze volgen bijvoorbeeld wel de verplichte taalcursussen, maar dat volstaat niet om ze vlot Nederlands bij te brengen. Daar hebben ze meer praktijk voor nodig, conversatiemogelijkheden met moedertaalsprekers.

Daarom organiseren we in samenwerking met de Tiense organisatie Taal in Praktijk taalduo’s, ook conversatieduo’s genoemd: een Nederlandstalige vrijwilliger (de ‘taalbuddy’) spreekt een keer per week of vaker af met een anderstalige nieuwkomer en praten erop los over om het even wat. Het  wordt tot dusver voor alle deelnemers als een zeer verrijkende ervaring beschouwd.

We hebben altijd taalbuddy’s te kort. Zou je niet mee willen doen? Laat het ons vlug weten via ons contactformulier.

Ik ben taalbuddy voor Buren voor Buren en ben superenthousiast. De waardering en dankbaarheid voor wat je voor elkaar kan betekenen, zijn onbetaalbaar!

Ik ben taalbuddy voor Buren voor Buren en ben superenthousiast. De waardering en dankbaarheid voor wat je voor elkaar kan betekenen, zijn onbetaalbaar!

(Dorien, 32 jaar)

Samen koken

Een gezellige én leerrijke manier om elkaar te leren kennen is samen koken. Een voordeel van een diverse samenleving is dat we elkaar kunnen verrijken met elkaars cultuur, ook met de kookcultuur. Daarom nemen we ons voor om geregeld kooksamenkomsten te organiseren. Om praktische redenen beginnen we heel kleinschalig, bij mensen thuis. We hebben al een aflevering gehad, op 13 november 2021, en dat was meteen een schot in de roos. Een Syrisch gezin heeft een vijftal dorpsgenoten extreem lekkere Syrische gerechten leren maken. Samen koken is een toverformule voor integratie.

Op de hoogte blijven? De bijeenkomsten worden aangekondigd op onze Homepagina en op Facebook.

Wil je mogelijk zelf een kooklesje geven? Dat zou fantastisch zijn. Laat het ons vlug weten via ons contactformulier.

Kinderparlement

In een zorgzame buurt wordt ook rekening gehouden met de mening van kwetsbare groepen, onder meer de kinderen. Daarom is het Kumtichcomité gestart met een kinderparlement, in samenwerking met de basisschool. Elke maand overleggen kinderen met ons, afgevaardigden van het Kumtichcomité, over wat er volgens hen beter kan in het dorp. We presenteren hun ook onze eigen plannen en daar mogen zij hun mening over geven. Op onze eerstvolgende maandelijkse bestuursvergadering bespreken we hun ideeën en als die niet al te zot zijn, zullen wij er alles aan doen om ze waar te maken.

Zo willen we de kinderen betrekken bij het dorpsleven en vertrouwd maken met (en vertrouwen geven in) democratie. Straks worden zij op die manier de geëngageerde burgers en buren die we hard nodig zullen hebben.

 • Actie veilig parkeren in schoolomgeving
 • Actie tegen sigarettenpeukenvervuiling
 • Overleggen met schepenen
 • Babbelen met bewoners WZC Keienhof

Alle kinderen vanaf het vijfde leerjaar t.e.m. 14 jaar mogen zich aanmelden als parlementslid. Zijn uw kinderen geïnteresseerd? Schrijf hen dan in via ons contactformulier of een mailtje aan onze voorzitter.

Klik hier voor meer info over het Kinderparlement.
Klik hier voor de verslagen van het Kinderparlement.

Inzamelacties

Met Buren voor Buren willen we de bestaande en overvloedige solidariteit organiseren, onder meer met de burenhulp. Mensen in kansarmoede echter doen daar niet zo makkelijk een beroep op, uit verlegenheid. Hoe kunnen wij hen dan wel helpen? Bijvoorbeeld:
– er mee voor te zorgen dat de kinderen niet achterop geraken op school met onze (gratis) huiswerkbegeleiding.
– hun integratie en kansen op tewerkstelling te bevorderen met de taalduo’s.
– al onze activiteiten zo laagdrempelig (goedkoop) mogelijk te houden.
– samen te werken met organisaties als:

BOM

Het hele jaar door verzamelen we voor deze armoedeorganisatie

 • kleren
 • schoenen
 • babyspullen
 • speelgoed (klein vooral, zoals gezelschapsspelletjes, puzzels)
 • kinderboeken
 • beddengoed
 • huisraad
 • fietsen

Alles in goede staat!

Ook schoonmaakproducten worden geapprecieerd.

Auto vol giften voor BOM Tienen

Elke maand brengen we 1 à 2 BOMvolle auto’s naar BOM.

Meer info over BOM vind je hier.

BOM magazijn Tienen
BOM magazijn

Waar binnenbrengen?

 • Horta, Leuvenselaan 731 (tijdens winkeluren)
 • Leuvenselaan 623 (0477 596525)
 • Spoorwegstraat 6 (0484 186161)

De Samaritanen

Tegen de kerstperiode aan zetten we mee onze schouders onder de Shoeboxactie van vzw De Samaritanen. We verzamelen dan een berg feestelijke doosjes met lekkers, die rond Kerstmis uitgedeeld worden onder kansarme gezinnen.

Shoebox prent

Inhoud: feestelijke voeding die niet bederfbaar is en waarvan de houdbaarheidsdatum niet verstreken is: chocolade, pralines, cake, koekjes, chips, zoute snacks, pindanootjes, conserven (fruitsla, vis, worstjes…), droge vruchten, noten…
Ook welkom: dierenvoeding (niet in een doos!) en inpakpapier.
Meer info over shoe-box vind je hier.

Comments are closed.