• Je bent hier Home » Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Kumtichcomité is een dorpsraad die in samenwerking met lokale verenigingen en instanties het leven in Kumtich probeert te verbeteren. Het is een niet-partijpolitiek gebonden instrument voor burgerparticipatie, met het oog op een beter, warmer, hechter dorpsleven. Die participatie aan het overheidsbeleid streven we na als inspraakgroep en als actiegroep.

Als inspraakgroep willen we proberen het beleid te beïnvloeden door vragen, wensen, ideeën of problemen te signaleren en eigen programmapunten te promoten bij de stedelijke overheid zelf en bij alle actoren die het beleid mee bepalen: politieke partijen, verenigingen… 

Om onze functie als actiegroep te realiseren, hebben we tot dusver zes werkgroepen opgericht:

  1. De werkgroep Jeugd probeert ontspanningsmogelijkheden te creëren voor kinderen en jongeren.
  2. De werkgroep Mobiliteit streeft naar een betere toegankelijkheid voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers, en naar een veiliger autoverkeer.
  3. De werkgroep Onzen Hof beheert de ecologische dorpstuin in de Sint-Barbarastraat, waar iedereen kan komen verpozen, ravotten, fruit plukken, onderwijzen, socializen…
  4. De werkgroep Mooimakers houdt het dorp zwerfvuilvrij en zet iedereen ertoe aan hetzelfde te doen.  
  5. De werkgroep Ruimtelijke Ordening onderzoekt hoe we de publieke ruimte het best en het duurzaamst kunnen benutten.
  6. De werkgroep Buren voor Buren heeft een burenhulporganisatie opgezet.

En met het oog op de veiligheid, om inbraken tegen te gaan vooral, zijn we lid van het Whatsapp-buurtpreventienetwerk.

Met dit alles dragen we bij aan het doel van de Vlaamse overheid om de sociale cohesie in Vlaanderen te versterken: “Vlaanderen zal een warme thuis zijn en zorg dragen voor iedereen die hier geboren wordt, opgroeit, woont, werkt en leeft. Onze gemeenschap laat niemand in de steek.” (Regeerakkoord 2019-2024, p. 91)


Comments are closed.