Mobiliteit

De werkgroep Mobiliteit verzamelt i.s.m. de Tiense verenigingen Toegankelijk Tienen en Fietsersbond Tienen klachten over en suggesties voor mobiliteits- en toegankelijkheidsproblemen.

Eén keer per jaar evalueren we met de schepen van Mobiliteit en de mobiliteitsambtenaar de vooruitgang in de gesignaleerde dossiers.

Vanaf 2024 willen we ook werken aan een duurzamer mobiliteit door te informeren (bijvoorbeeld een presentatie over autodelen), maar ook door de dromen in daden om te zetten (bv. door een concreet project autodelen).

  • Samen met de Fietsersbond op zoek naar knelpunten

Wil je meewerken? Heb je suggesties voor een betere mobiliteit in Kumtich? Voor betere voetpaden, wegen of pleinen? Heb je klachten over gebrekkige toegankelijkheid? Vul dan (per klacht) het onderstaande meldformulier in en mail dit door naar: patrick.matterne@skynet.be of mobiliteit@kumtichcomité.be

Comments are closed.