Buren voor Buren

Buren voor Buren logo

Het Kumtichcomité wil van Kumtich een warme, zorgzame buurt maken, een ‘woon-zorgzone’ waar voor iedereen gezorgd wordt, waar iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft, waar iedereen het goed heeft. Om dat te realiseren hebben we o.m. een burenhulpnetwerk opgezet, Buren voor Buren. We staan klaar met een dertigtal vrijwilligers om u bij te staan

Een filmpje van onze Oostendse collega’s


Voor wie?
Waarvoor?
Voorwaarden?
Hoe?
Achtergronden

Voor wie?

Burenhulporganisaties zijn er in de eerste plaats voor kwetsbare groepen: ouderen, mensen met (al dan niet tijdelijke) fysieke of psychische problemen of beperkingen, anderstalige nieuwkomers, vereenzaamde mensen, mensen met een armoedeproblematiek…
Maar we willen iedereen helpen die daar nood aan heeft en op niemand anders een beroep kan doen. Ook als die situatie tijdelijk is: u wordt onverwacht ziek, uw mantelzorger wil er even een dagje tussenuit, uw partner moet naar het ziekenhuis…

Waarvoor?

U kunt hulp vragen voor eenmalige kleine klussen, een boodschap, hulp bij het invullen van formulieren… Maar het kan ook gaan om terugkerende diensten of contacten: regelmatig een gezellige babbel voor wie vaak alleen is, hulp bij huiswerk, conversatie voor anderstaligen…
Meer voorbeelden van hulpvragen:

Praktische hulp:

  • Kleine klussen: kadertje ophangen, lamp vervangen, eenvoudige reparaties uitvoeren, de tuin aanharken, fruit plukken, sneeuw ruimen…
  • Boodschappen doen, brieven posten, ergens iets afhalen (bij apotheker bijvoorbeeld), of brengen (glas naar de glascontainer bijvoorbeeld)…
  • Administratie: hulp of uitleg bij het invullen van formulieren, het beantwoorden van brieven of mails…
  • Huishoudelijke hulp: maaltijd opwarmen, de was binnenhalen…
  • Hulp bij eenvoudige computer-, tablet-, gsm-probleempjes (bv. helpen bij online bestellen, een app installeren…)

Sociaal contact (gezelschap)
Geregeld wat babbelen, samen wandelen, samen naar een activiteit gaan, voorlezen uit de krant, spelletje spelen…

Taal & onderwijs
Uw Nederlands een beetje helpen oefenen, hulp bij huiswerk, voorlezen voor kinderen…

Vervoer
Daar zijn speciale diensten voor (taxi’s, openbaar vervoer, Minder Mobielen Centrale), maar als u echt in nood zit en geen andere oplossing hebt, en er zijn vrijwilligers beschikbaar die willen rijden, dan helpen we graag.

Informatie
En als wij u niet praktisch kunnen helpen, kunnen we u wel doorverwijzen of helpen zoeken naar hulp.

Voorwaarden?

Onze diensten zijn gratis, maar we kunnen niet op álle hulpvragen ingaan. Het moet gaan om hulp die beperkt is in duur (hooguit enkele uren) en die niet aangeboden wordt door professionelen of overheidsdiensten. We gaan niet concurreren met tuinmannen, schoonmaakbedrijven, taxichauffeurs, enz.
Maar we stellen ons flexibel op. Als een vraag dringend is (noodgevallen) of als het duidelijk is dat cliënten bepaalde diensten zelf niet kunnen betalen, is het redelijk om eens een uitzondering te maken.

Hoe?

Kunnen we u helpen? Of kent u iemand die hulp nodig heeft?
Vul het onderstaande formulier in, of bel ons op 0468/11.06.48,
of mail naar buren.kumtich@gmail.com.
Ook als u zelf wil meewerken aan Buren voor Buren als vrijwilliger, kunt u zich op die manier melden.

Achtergronden

Klik hier voor meer informatie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.